Frågor, summering, utvärdering. Välkommen till Stockholm 2024