Photo: Ola Ericson/mediabank.visitstockholm.com

IVA-vård efter levertransplantation ur ett omvårdnadsperspektiv